izvajalec: SLO BAND AID

naslov: SVOBODNO SONCE

Album: Svobodno sonce

Izdano: 2021

Intonacija: C

Avtor: Administrator

Kitica:
CSanjam deželo, ki pravFični mir poznGa,
Cdolga je cesta, po katFeri prideš tjGa.
FTa pot je brez kConca, Fa vodi naprCej,
Fpremnoga življCenja ugašGajo ob njej.

CKrste junakov zamudFile so pokGop,
Cmati zaman je, položFila cvet je v tGop,
Fžaluje še zCemlja, Foblita s krvjAmo,
Fsvinčeno je mCorje, želGezno je nebo.

Refren:
Svobodno sConce naj sFije spCet
na to dežAmelo in nFa ves svGet.
Svobodna pFesem za vse ljudCi    G     Am
topFov grmCenje Gnaj preglasCi.

Kitica:
DMrtvi zvonovi so bilGi brez zaklonAišč
Dzadnja svetloba bo razGuma, bede blAišč.
GA človek ne mDore Gverjeti v temBmo,
Godprimo vsa Dokna in ozrAimo se v nebo.

Refren:
Svobodno sDonce naj sGije spDet
na to dežBmelo in nGa ves svAet.
Svobodna pGesem za vsAe ljudDi    A     Bm
topGov grmDenje Anaj preglasDi.

CKatedrale, mostovi, domovi, bolnDišnice,
Amgledališča, plesišča, magistrDat,
Bmstvari izgubljajAo imGena,
Emvse bolj kot hiše so brez vrAat.

D     G     D     Bm     G     A
G     A     D     A     Bm     G     D     A     D

Refren:
Svobodno sConce naj sFije spCet
na to dežAmelo in nFa ves svGet.
Svobodna pFesem za vse ljudCi    G     Am
topFov grmCenje Gnaj preglasCi.

The sun of frCeedom will shFine abCove,
we want to lAmive in a lFand of lovGe.
The sun of frFeedom must stop the warC    G     Am
and thFen my peCople Gshall overcCome.

Svobodno sAmoooncFeee, sDmooooncGeee sije spCeeet!
C…sije spet
C…sije spet
C…sije spet
C…freedoooooom.