izvajalec: GEDORE

naslov: ONA

Album: Ona

Izdano: 2021

Intonacija: C

Avtor: Administrator

G     G
G     C     G     C     G     D

Kitica:
VsGaka zgodba, takFo se začnGe:
NekFoč v davnih čGasih je živCelo deklGe.
DGekle, oj, dekle, skozi lFeta in čGas
je nFona postGala, učCila je nGas.

DFa ljubCezen je vGečna,     A#     G
lFe ko ljCubim, sem srGečna.     A#     G

Refren:
COna, Fona je tCa, ki plFete potCi do srcGa.
COna, prav uFona je tCa, ki dA#ala bi vsCe ti, vsFe, kar imGa.

G     C     G

Kitica:
UgGasnejo sveče, utFihne refrGen,
da tvFoje besGede zapCojem vsGem.
FGantić, oj, fantić jaz tFebe štemGam,
ti srFeča si mGoja, si mCoja pomlGad.

KFo te glCedam, sem srGečna,     A#     G
naj nFajina štCorja bo vGečna.     A#     G

Refren:
COna, Fona je tCa, ki plFete potCi do srcGa.
COna, prav uFona je tCa, ki dA#ala bi vsCe ti, vsFe, kar imGa.

UuuGuuu… G     G     G

Refren:
COna, Fona je tCa, ki plFete potCi do srcGa.
COna, prav uFona je tCa, ki dA#ala bi vsCe ti, vsFe, kar imGa.

COna, Fona je tCa, ki plFete potCi do srcGa.
COna, prav uFona je tCa, ki dA#ala bi vsCe ti, vse, vsGeeeAeeeA#eeeBeee…

COna, Fona je tCa, ki plFete potCi do srcGa.
COna, prav uFona je tCa, ki dA#ala bi vsCe ti, vsFe, kCar GimCa.