izvajalec: NATALIJA VERBOTEN

naslov: ME ŠE LJUBIŠ

Album: Me še ljubiš

Izdano: 2021

Intonacija: C

Avtor: Administrator

C     C

Kitica:
LCeta Fso prinesla svCoje, ogledFalo prGavi mi takCo.
A mAmeni se ne zdGi drugFače, mGeni je še kar lepCo.

Refren:
MGe še ljCubiš kot takrat, ko bilFa sva si na novGo?
Me še vAmidiš kot takrat, G lepo, nFežno, samo tvGojo?

Jaz v tAmebi vidim srGečo, nekaj kFar je kot zlatCo.
Jaz v tAmebi vidim sGonce, tvoji žFarki mGene božajCo.

C     C

Kitica:
RCada Fbi ti rekla hvCala, da ob mFeni Gsi vsak dCan,
dAma sva plula skGupaj srFečno in zgradGila sva si barko sCanj.

Refren:
MAe še ljDubiš kot takrat, ko bilGa sva si na novAo?
Me še vBmidiš kot takrat, A lepo, nGežno, samo tvAojo?

Jaz v tBmebi vidim srAečo, nekaj kGar je kot zlatDo. A
Jaz v tBmebi vidim sAonce, tvoji žGarki mAene božajDo.

D     G     A     Bm     A     G     A
Bm     A     G.    A

Refren:
MAe še ljDubiš kot takrat, ko bilGa sva si na novAo?
Me še vBmidiš kot takrat, A lepo, nGežno, samo tvAojo?

Jaz v tBmebi vidim srAečo, nekaj kGar je kot zlatDo. A
Jaz v tBmebi vidim sAonce, tvoji žGarki mAene božajDo.

D     G     A     D