izvajalec: EVA BOTO

naslov: KDO TI BO DUŠO DAL

Album:  Kdo ti bo dušo dal

Izdano: 2021

Intonacija: G

Avtor: Administrator

Kitica:
MEmorje, tDi poznGaš me,
vsCako sGolzo, vsCak nasmGeh
in vsDak moj grGeh.

In jEmaz tDu pred tGabo
zdCaj stojGim in glCedam tGe
kakDo ti jEme.

Referen:
Se na tvGojih valovih zdaj rDiše smeh?
A je žEmalost, ker jaz te ne znDam objet?
Tvoje rGane od nas so globDoke do dna.
Brez tebe svEmet bo zapal.
KdDo ti bo dušo dGal?
uDooo oooo Emoooo…kdDo ti bo dušo dGal?
uDooo oooo Emoooo…kdDo ti bo dušo dGal?

Kitica:
In zdEmaj, kDo te glGedam
mCe je srGam, težkCo priznGam,
da te nDe poznEmam.

A nEmi mDi vseGeno
zCate nGe, ker zCame vsGe
v tDebi jEme.

Refren:
Se na tvGojih valovih zdaj rDiše smeh?
A je žEmalost, ker jaz te ne znDam objet?
Tvoje rGane od nas so globDoke do dna.
Brez tebe svEmet bo zapal.
KdDo ti bo dušo dGal?
uDooo oooo Emoooo…kdDo ti bo dušo dGal?
uDooo oooo Emoooo…kdDo ti bo dušo dGal?
uDooo oooo Emoooo…uDooo oooo Goooo…
uDooo oooo Emoooo…D

Refren:
Se na tvGojih valovih zdaj rDiše smeh?
A je žEmalost, ker jaz te ne znDam objet?
Tvoje rGane od nas so globDoke do dna.
Brez tebe svEmet bo zapal.
KdDo ti bo dušo dGal?
uDooo oooo Emoooo…kdDo ti bo dušo dGal?
uDooo oooo Emoooo…kdDo ti bo dušo dGal?