izvajalec: STELLA

naslov: DALJNOGLED

Album: Daljnogled

Izdano: 2021

Intonacija: F#

Avtor: Administrator

G     A     Bm     D     G     A     Bm     D

Kitica:
RGekla mi jAe, da si želBmi, ampak ne mDore.
SGanje so lAuč, ki ne razkrBmivajo potDi.
TGavala jAe, vsa zaslepljBmena od svetlDobe,
Giskala sAenco, da spočBmije si očDi.

GSaj ji na ZAemlji nič ne mDanjka,    Bm
Ga še bi sDanjala zaspAanka.

Refren:
Vedno sGanjala je zvAezde skozi svBmoj daljnoglDed.
Skozi sGolze v očAeh je užBmivala razglDed.
Bil je blGizu, bil je dAaleč, bil je nBmič in vsDe,
njGen zamegljAeni daljnoglBmed. D

G     A     Bm     D     G     A     Bm     D

Kitica:
SkrGivala jAe svoj žarek sBmonca v meglDici.
BGala se jAe, da pogasBmili bi ga jDi.
GOna bi šlAa, zajela sBmonce bi na žlDici,
a kGaj ko za hArbtom se ji lBmuna smejDi.

Refren:
Vedno sGanjala je zvAezde skozi svBmoj daljnoglDed.
Skozi sGolze v očAeh je užBmivala razglDed.
Bil je blGizu, bil je dAaleč, bil je nBmič in vsDe,
njGen zamegljAeni daljnoglBmed. D

G     A     Bm     D     G     A     Bm     D

Vedno sGanjala je zvAezde skozi svBmoj daljnoglDed.
Vedno sGanjala je zvAezde skozi svBmoj daljnoglDed.

GSaj ji na ZAemlji nič ne mDanjka, Bm
Ga še bi sDanjala zaspAanka.

Refren:
Vedno sGanjala je zvAezde skozi svBmoj daljnoglDed.
Skozi sGolze v očAeh je užBmivala razglDed.
Bil je blGizu, bil je dAaleč, bil je nBmič in vsDe,
njGen zamegljAeni daljnoglDed.